خدمات پس از فروش

شرکت مهندسی پزشکی نقش طاووس صبا دارای مجوز تامین و تعمیرات قطعات تخصصی شرکت ثالث برای دستگاه های آندوسکوپی برند OLYMPUS و همچنین دارای مجوز تعمیرات چراغ های اتاق عمل برند های DRAGER, D.D.K, BERCHTOLD, HANAULUX, DR.MACH, SKRYTON, MARTIN نیز میباشد که به شرح ذیل: