درباره ما

 

 

شركت نقش طاووس صبا در سال 1371 با هدف گسترش صنعت پزشكي و خدمت به مصرف كنندگان داخلي در زمينة تجهيزات پزشكي و بيمارستاني تاسيس و به طور تخصصي در رشتة داخلي و گوارش فعاليت خود را با ارائة دستگاه هاي آندوسكوپي روسي از كارخانة Lomoآغاز نمود و تا سال 1378 در زمينة ارائة دستگاه هاي روسي و خدمـات و پشتيباني آنها پيشرو بود و بعدهـا با اخذ نمايندگي انحصاري از كمپاني هاي Smoif و MTW Endoskopie آلمان فعاليت تخصصي خود را در زمينة ويدئوسكوپ و لوازم جانبي آندوسكوپي ادامه و تا امروز در حال گسترش بوده است. شركت نقش طاووس در دوران فعاليت خود توانسته است با بهبود مستمر خدمات به يكي از فعال ترين و قابل اعتماد ترين شركت هاي پزشكي در ايران تبديل شود و از همان آغاز شعار خود را ارائة بهترين خدمات با نازل ترين قيمت در سرلوحة كار خويش قرارداد. با اتكا به مديريت علمي و كادر مجرب فني و مديران فروش شايسته شركت نقش طاووس توانسته است به آرمان بلند خود كه حمايت از مصرف كننده و بيماران است دست يابد. اعتماد روزافزون و بيشمار مشتريان در طول اين سالها مشوق ما در راهي است كه پيش گرفته ايم. راهي كه به خدمت به مراكز درماني و توسعة صنعت پزشكي در سرزمين كهنسال و طبيب پرور ايران مي انديشد.